În vederea elaborării analizei diagnostic și a Strategiei de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu – 2021-2030, prevăzute în cadrul proiectului Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune socială. Unitate. SIBIU – Strategia 2030”, implementat de Județul Sibiu și finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – POCA, Cod SIPOCA/SMIS 2014+:126475, Județul Sibiu a încheiat contractul de servicii nr. 4454/13.03.2020 cu ACZ Consulting SRL.

Vă încurajăm să vă implicați în cadrul acestui proces participativ și să completați chestionarul ce poate fi accesat la linkul de mai jos, care își propune să colecteze opiniile dumneavoastră, în calitate de cetățeni ai județului, cu privire la prioritățile de dezvoltare ale județului Sibiu pentru perioada 2021-2030. Prezentul chestionar va sta la baza viziunii de dezvoltare a județului Sibiu pentru următorii 10 ani.

Timpul estimat de completare al chestionarului este de 5-7 minute, iar termenul limită de completare a acestuia este 20 iulie 2021.
Chestionarul este postat și pe prima pagină a site-ului Consiliului Județean Sibiu, www.cjsibiu.ro, dreapta sus – Fă-ți vocea auzită de autorități!.

  Fișă proiect Strategia 2030 Sibiu (142,8 KiB, 41 hits)