2020

DISPOZIȚIA NR. 206 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință extraordinară pentru data de 05.01.2021

  Dispoziția nr. 206 din 2020 (437,7 KiB, 10 hits)

DISPOZIȚIA NR. 205 din 2020 privind constituirea Nucleului Local de Coordonare a vaccinării  la nivelul comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 205 din 2020 (385,9 KiB, 14 hits)

DISPOZIȚIA NR. 204 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Slimnic în trimestrul IV 2020

  Dispoziția nr. 204 din 2020 (692,0 KiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 203 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Slimnic în trimestrul IV 2020

  Dispoziția nr. 203 din 2020 (975,9 KiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 200 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 16.12.2020

  Dispoziția nr. 200 din 2020 (427,6 KiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 196 din 2020 privind organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern managerial în cadrul Primăriei Comunei Slimnic, Județul Sibiu

  Dispoziția nr. 196 din 2020 (2,2 MiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 194 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință extraordinară pentru data de 09.12.2020

  Dispoziția nr. 194 din 2020 (402,2 KiB, 11 hits)

DISPOZIȚIA NR. 193 din 2020 privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin organizată la nivelul comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 193 din 2020 (377,2 KiB, 13 hits)

DISPOZIȚIA NR. 192 din 2020 privind actualizarea componenței Comitetului local pentru situații de urgență Slimnic și a Centrului operativ de pe lângă Comitetul local pentru situații de urgență Slimnic

  Dispoziția nr. 192 din 2020 (1,1 MiB, 12 hits)

DISPOZIȚIA NR. 191 din 2020 privind constituirea comisiei pentru inventarierea patrimoniului comunei Slimnic pe anul 2020

  Dispoziția nr. 191 din 2020 (4,6 MiB, 31 hits)

DISPOZIȚIA NR. 190 din 2020 privind actualizarea fișei postului doamnei Marin Elena, consilier în cadrul compartimentului contabilitate

  Dispoziția nr. 190 din 2020 (3,1 MiB, 26 hits)

DISPOZIȚIA NR. 189 din 2020 privind delegarea unor atribuții domnului Stângu Ioan viceprimarului comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 189 din 2020 (741,6 KiB, 12 hits)

DISPOZIȚIA NR. 186 din 2020 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru familiile și persoanele singure care utilizează combustibil solid

  Dispoziția nr. 186 din 2020 (404,8 KiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 185 din 2020 privind acordarea ajutorului pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale

  Dispoziția nr. 185 din 2020 (408,0 KiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 182 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 27.11.2020

  Dispoziția nr. 182 din 2020 (826,7 KiB, 16 hits)

DISPOZIȚIA NR. 181 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință extraordinară pentru data de 19.11.2020

  Dispoziția nr. 181 din 2020 (290,5 KiB, 10 hits)

DISPOZIȚIA NR. 180 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă

  Dispoziția nr. 180 din 2020 (345,7 KiB, 9 hits)

DISPOZIȚIA NR. 179 din 2020 privind aprobarea unor virări de credite bugetare

  Dispoziția nr. 179 din 2020 (594,9 KiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 172 din 2020 privind delimitarea, numărul secțiilor de votare, cât și arondarea străzilor din comuna Slimnic la secțiile de votare din comuna Slimnic, județul Sibiu, pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

  Dispoziția nr. 172 din 2020 (1,2 MiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 169 din 2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06 decembrie 2020

  Dispoziția nr. 169 din 2020 (403,9 KiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 168 din 2020 privind aprobarea unor virări de credite bugetare

  Dispoziția nr. 168 din 2020 (581,3 KiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 165 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 19.10.2020

  Dispoziția nr. 165 din 2020 (270,7 KiB, 8 hits)

DISPOZIȚIA NR. 160 din 2020 privind constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară a doamnei Bona Rodica, bibliotecar în cadrul Bibliotecii comunale, organizat la data de 27 octombrie 2020

  Dispoziția nr. 160 din 2020 (697,5 KiB, 13 hits)

DISPOZIȚIA NR. 155 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 05-11 octombrie 2020

  Dispoziția nr. 155 din 2020 (352,2 KiB, 142 hits)

DISPOZIȚIA NR. 154 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 02.10.2020

  Dispoziția nr. 154 din 2020 (307,3 KiB, 41 hits)

DISPOZIȚIA NR. 153 din 2020 privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale

  Dispoziția nr. 153 din 2020 (458,3 KiB, 44 hits)

DISPOZIȚIA NR. 152 din 2020 privind desemnarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

  Dispoziția nr. 152 din 2020 (381,3 KiB, 36 hits)

DISPOZIȚIA NR. 147 din 2020 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței persoanelor beneficiare de ajutor social

  Dispoziția nr. 147 din 2020 (369,5 KiB, 28 hits)

DISPOZIȚIA NR. 146 din 2020 privind modificarea Dispoziției nr. 123/2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Biroului Electoral de Circumscripție nr. 54 Slimnic, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

  Dispoziția nr. 146 din 2020 (523,0 KiB, 32 hits)

DISPOZIȚIA NR. 145 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 17.09.2020

  Dispoziția nr. 145 din 2020 (372,2 KiB, 25 hits)

DISPOZIȚIA NR. 140 din 2020 privind delimitarea, numărul secțiilor de votare, cât și arondarea străzilor din comuna Slimnic la secțiile de votare din comuna Slimnic, județul Sibiu, pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

  Dispoziția nr. 140 din 2020 (504,9 KiB, 32 hits)

DISPOZIȚIA NR. 139 din 2020 privind modificarea listelor cu destinatarii finali ai măsurilor pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile, aprobate prin Dispoziția primarului nr. 122 din 12 august 2020

  Dispoziția nr. 139 din 2020 (464,4 KiB, 41 hits)

DISPOZIȚIA NR. 138 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic pe perioada concediului medical

  Dispoziția nr. 138 din 2020 (290,1 KiB, 40 hits)

DISPOZIȚIA NR. 136 din 2020 privind modalitățile de identificare și verificare a destinatarilor finali la nivelul comunei Slimnic, care vor beneficia de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijn educațional

  Dispoziția nr. 136 din 2020 (468,2 KiB, 24 hits)

DISPOZIȚIA NR. 134 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 31.08.2020

  Dispoziția nr. 134 din 2020 (392,7 KiB, 30 hits)

DISPOZIȚIA NR. 132 din 2020 privind constituirea comisiei de evaluare a stagiului lucrărilor executate la obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Slimnic, județul Sibiu” în vederea rezilierii contractului de lucrări încheiat cu SC DUAL DISTRICON SRL

  Dispoziția nr. 132 din 2020 (587,5 KiB, 22 hits)

DISPOZIȚIA NR. 130 din 2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020

  Dispoziția nr. 130 din 2020 (477,3 KiB, 66 hits)

DISPOZIȚIA NR. 129 din 2020 privind actualizarea fișei de post a doamnei Hadăr Mariana Elisabeta, consilier în cadrul compartimentului contabilitate

  Dispoziția nr. 129 din 2020 (2,7 MiB, 96 hits)

DISPOZIȚIA NR. 128 din 2020 privind actualizarea fișei de post a doamnei Marin Elena, consilier în cadrul compartimentului contabilitate

  Dispoziția nr. 128 din 2020 (2,5 MiB, 69 hits)

DISPOZIȚIA NR. 127 din 2020 privind actualizarea fișei de post a doamnei Marin Ionela, consilier în cadrul compartimentului resurse umane

  Dispoziția nr. 127 din 2020 (2,5 MiB, 53 hits)

DISPOZIȚIA NR. 126 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 24-30 august 2020

  Dispoziția nr. 126 din 2020 (352,6 KiB, 29 hits)

DISPOZIȚIA NR. 123 din 2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Biroului Electoral de Circumscripție nr. 54 Slimnic, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

  Dispoziția nr. 123 din 2020 (580,3 KiB, 26 hits)

DISPOZIȚIA NR. 122 din 2020 privind aprobarea listelor cu destinatarii finali ai măsurilor pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri nerambursabile

  Dispoziția nr. 122 din 2020 (439,5 KiB, 29 hits)

DISPOZIȚIA NR. 117 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 02-09 august 2020

  Dispoziția nr. 117 din 2020 (351,6 KiB, 122 hits)

DISPOZIȚIA NR. 115 din 2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru realizarea recensământului general agricol

  Dispoziția nr. 115 din 2020 (1,4 MiB, 69 hits)

DISPOZIȚIA NR. 114 din 2020 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție Slimnic

  Dispoziția nr. 114 din 2020 (326,6 KiB, 65 hits)

DISPOZIȚIA NR. 113 din 2020 privind desemnarea persoanelor responsabile cu evidența celor aflați în carantinare sau izolare pe raza comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 113 din 2020 (461,9 KiB, 65 hits)

DISPOZIȚIA NR. 112 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 29.07.2020

  Dispoziția nr. 112 din 2020 (443,8 KiB, 57 hits)

DISPOZIȚIA NR. 103 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 02-12 iulie 2020

  Dispoziția nr. 103 din 2020 (297,1 KiB, 62 hits)

DISPOZIȚIA NR. 101 din 2020 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021

  Dispoziția nr. 101 din 2020 (673,1 KiB, 55 hits)

DISPOZIȚIA NR. 98 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 22.06.2020

  Dispoziția nr. 98 din 2020 (491,9 KiB, 60 hits)

DISPOZIȚIA NR. 93 din 2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Construire grădiniță cu program normal” în localitatea Slimnic, comuna Slimnic, județul Sibiu

  Dispoziția nr. 93 din 2020 (520,3 KiB, 54 hits)

DISPOZIȚIA NR. 92 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 21.05.2020

  Dispoziția nr. 92 din 2020 (425,5 KiB, 57 hits)

DISPOZIȚIA NR. 91 din 2020 privind promovarea în grad profesional superior a domnului Hadăr Dorin-Vasile în funcția publică de execuție, consilier, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

  Dispoziția nr. 91 din 2020 (3,6 MiB, 149 hits)

DISPOZIȚIA NR. 88 din 2020 privind procedura de intervenție împotriva extinderii virusului COVID-19 și implicarea Primăriei Comunei Slimnic în procesul de limitare a răspândirii la nivel local

  Dispoziția nr. 88 din 2020 (756,9 KiB, 139 hits)

DISPOZIȚIA NR. 87 din 2020 privind angajarea domnului Stănilă Ioan în funcția de șofer treapta II în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 87 din 2020 (2,5 MiB, 114 hits)

DISPOZIȚIA NR. 86 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 09.04.2020

  Dispoziția nr. 86 din 2020 (412,6 KiB, 92 hits)

DISPOZIȚIA NR. 83 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Slimnic în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 26.03.2020

  Dispoziția nr. 83 din 2020 (351,3 KiB, 162 hits)

DISPOZIȚIA NR. 80 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Albu Elena

  Dispoziția nr. 80 din 2020 (2,2 MiB, 234 hits)

DISPOZIȚIA NR. 79 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Lazăr Augustin, consilier superior în cadrul compartimentului fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului

  Dispoziția nr. 79 din 2020 (2,6 MiB, 144 hits)

DISPOZIȚIA NR. 78 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Hadăr Dorin-Vasile, consilier asistent în cadrul Compartimentului evidența persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

  Dispoziția nr. 78 din 2020 (3,9 MiB, 107 hits)

DISPOZIȚIA NR. 77 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Vlad Daniel, muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 77 din 2020 (2,2 MiB, 107 hits)

DISPOZIȚIA NR. 76 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Stoica Sirian, muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 76 din 2020 (2,0 MiB, 106 hits)

DISPOZIȚIA NR. 75 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Luca Dorina, având funcția de guard în cadrul compartimentului deservire

  Dispoziția nr. 75 din 2020 (1,8 MiB, 130 hits)

DISPOZIȚIA NR. 74 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Isdrailă Mircea, consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului

  Dispoziția nr. 74 din 2020 (3,1 MiB, 126 hits)

DISPOZIȚIA NR. 73 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Bona Rodica având funcția de bibliotecar

  Dispoziția nr. 73 din 2020 (2,1 MiB, 111 hits)

DISPOZIȚIA NR. 64 din 2020 privind aprobarea listei suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu alimente/produse de igienă

  Dispoziția nr. 64 din 2020 (338,6 KiB, 109 hits)

DISPOZIȚIA NR. 63 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 03.03.2020

  Dispoziția nr. 63 din 2020 (404,2 KiB, 67 hits)

DISPOZIȚIA NR. 62 din 2020 privind constituirea și componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea funcției contractuale de șofer treapta II, la concursul organizat în data de 16-18 martie 2020

  Dispoziția nr. 62 din 2020 (725,4 KiB, 110 hits)

DISPOZIȚIA NR. 58 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada16-19 februarie 2020

  Dispoziția nr. 58 din 2020 (305,1 KiB, 188 hits)

DISPOZIȚIA NR. 56 din 2020 privind desemnarea responsabilului cu accesul la informațiile de interes public și pentru relația cu societatea civilă

  Dispoziția nr. 56 din 2020 (355,9 KiB, 127 hits)

DISPOZIȚIA NR. 55 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 14.02.2020

  Dispoziția nr. 55 din 2020 (365,7 KiB, 118 hits)

DISPOZIȚIA NR. 51 din 2020 privind constituirea Comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Slimnic organizat în data de 10 martie 2020

  Dispoziția nr. 51 din 2020 (770,8 KiB, 137 hits)

DISPOZIȚIA NR. 27 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 27 ianuarie – 02 februarie 2020

  Dispoziția nr. 27 din 2020 (365,5 KiB, 118 hits)

DISPOZIȚIA NR. 26 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 30.01.2020

  Dispoziția nr. 26 din 2020 (503,5 KiB, 131 hits)

DISPOZIȚIA NR. 25 din 2020 privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin organizată la nivelul comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 25 din 2020 (387,7 KiB, 129 hits)

DISPOZIȚIA NR. 24 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 20-26 ianuarie 2020

  Dispoziția nr. 24 din 2020 (357,2 KiB, 98 hits)

DISPOZIȚIA NR. 22 din 2020 privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal

  Dispoziția nr. 22 din 2020 (395,8 KiB, 124 hits)

DISPOZIȚIA NR. 1 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 07.01.2020

  Dispoziția nr. 1 din 2020 (357,6 KiB, 119 hits)

2019

DISPOZIȚIA NR. 276 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință extraordinară pentru data de 23.12.2019

  Dispoziția nr. 276 din 2019 (286,8 KiB, 99 hits)

DISPOZIȚIA NR. 267 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 11.12.2019

  Dispoziția nr. 267 din 2019 (376,1 KiB, 123 hits)

DISPOZIȚIA NR. 265 din 2019 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din bugetul propriu al comunei Slimnic și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

  Dispoziția nr. 265 din 2019 (8,4 MiB, 786 hits)

DISPOZIȚIA NR. 264 din 2019 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Slimnic, județul Sibiu

  Dispoziția nr. 264 din 2019 (398,7 KiB, 176 hits)

DISPOZIȚIA NR. 260 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Albu Elena, inspector de specialitate cu atribuții de Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 260 din 2019 (2,2 MiB, 194 hits)

DISPOZIȚIA NR. 259 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Stoica Sirian, muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 259 din 2019 (2,3 MiB, 200 hits)

DISPOZIȚIA NR. 258 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Luca Dorina având funcția de guard în cadrul compartimentului deservire

  Dispoziția nr. 258 din 2019 (1,8 MiB, 134 hits)

DISPOZIȚIA NR. 257 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Bona Rodica având funcția de bibliotecar

  Dispoziția nr. 257 din 2019 (2,0 MiB, 142 hits)

DISPOZIȚIA NR. 256 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Guț Adrian având funcția de șofer în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 256 din 2019 (2,3 MiB, 123 hits)

DISPOZIȚIA NR. 255 din 2019 privind actualizarea atibuțiilor din fișa postului domnului Vlad Daniel, muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domnului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 255 din 2019 (2,2 MiB, 148 hits)

DISPOZIȚIA NR. 254 din 2019 privind actualizarea atibuțiilor din fișa postului domnului Lazăr Augustin, consilier superior în cadrul compartimentului fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului

  Dispoziția nr. 254 din 2019 (2,6 MiB, 133 hits)

DISPOZIȚIA NR. 253 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Hadăr Dorin-Vasile, consilier asistent în cadrul Compartimentului evidența persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

  Dispoziția nr. 253 din 2019 (4,0 MiB, 136 hits)

DISPOZIȚIA NR. 252 din 2019 privind actualizarea atibuțiilor din fișa postului domnului Isdrailă Mircea, consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului

  Dispoziția nr. 252 din 2019 (3,1 MiB, 133 hits)

DISPOZIȚIA NR. 250 din 2019 privind aprobarea unor virări de credite bugetare

  Dispoziția nr. 250 din 2019 (728,8 KiB, 111 hits)

DISPOZIȚIA NR. 249 din 2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru familiile și persoanele singure care utilizează combustibil solid

  Dispoziția nr. 249 din 2019 (421,8 KiB, 119 hits)

DISPOZIȚIA NR. 248 din 2019 privind acordarea ajutorului pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale

  Dispoziția nr. 248 din 2019 (416,0 KiB, 116 hits)

DISPOZIȚIA NR. 247 din 2019 privind aprobarea Normelor procedurale pentru achiziționarea de servicii pentru acordarea unui credit bancar

  Dispoziția nr. 247 din 2019 (3,1 MiB, 116 hits)

DISPOZIȚIA NR. 242 din 2019 privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Slimnic care participă la implementarea proiectului ”Modernizare strada Lungă și strada Rușilor, comuna Slimnic

  Dispoziția nr. 242 din 2019 (581,5 KiB, 111 hits)

DISPOZIȚIA NR. 241 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 13.11.2019

  Dispoziția nr. 241 din 2019 (340,2 KiB, 115 hits)

DISPOZIȚIA NR. 240 din 2019 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 11-14 noiembrie 2019

  Dispoziția nr. 240 din 2019 (355,4 KiB, 126 hits)

DISPOZIȚIA NR. 233 din 2019 privind aprobarea unor virări de credite bugetare

  Dispoziția nr. 233 din 2019 (430,2 KiB, 134 hits)

DISPOZIȚIA NR. 232 din 2019 privind reîncadrarea domnului Isdrailă Mircea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice

  Dispoziția nr. 232 din 2019 (326,0 KiB, 148 hits)

DISPOZIȚIA NR. 231 din 2019 privind reîncadrarea doamnei Manuil Rodica în funcția publică de conducere de secretar general al Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Slimnic, județul Sibiu

  Dispoziția nr. 231 din 2019 (351,4 KiB, 137 hits)

DISOZIȚIA NR. 228 din 2019 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 24-28 octombrie 2019

  Dispoziția nr. 228 din 2019 (345,6 KiB, 140 hits)

DISPOZIȚIA NR. 227 din 2019 privind constituirea ”Grupului de lucru” pentru aplicarea programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

  Dispoziția nr. 227 din 2019 (409,2 KiB, 136 hits)

DISPOZIȚIA NR. 226 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 22.10.2019

  Dispoziția nr. 226 din 2019 (482,7 KiB, 126 hits)

DISPOZIȚIA NR. 222 din 2019 privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Slimnic pe anul 2019

  Dispoziția nr. 222 din 2019 (726,3 KiB, 120 hits)

DISPOZIȚIA NR. 220 din 2019 privind delimitarea secțiilor de votare din comuna Slimnic, județul Sibiu, în vederea desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

  Dispoziția nr. 220 din 2019 (677,4 KiB, 116 hits)

Dispoziţii Primar

  2019 Septembrie (1,9 MiB, 217 hits)

  2019 August (564,6 KiB, 215 hits)

  2019 Iulie (2,5 MiB, 217 hits)

  2019 Iunie (583,6 KiB, 228 hits)

  2019 Mai (2,9 MiB, 208 hits)

  2019 Aprilie (1,4 MiB, 223 hits)

  2019 Martie (843,7 KiB, 225 hits)

  2019 Februarie (846,3 KiB, 232 hits)

  2019 Ianuarie (2,3 MiB, 208 hits)

  2018 Decembrie (3,8 MiB, 248 hits)

  2018 Noiembrie (7,0 MiB, 272 hits)

  2018 Octombrie (4,7 MiB, 377 hits)

  2018 Septembrie (4,1 MiB, 364 hits)

  2018 August (3,5 MiB, 356 hits)

  2018 Iulie (5,0 MiB, 357 hits)

  2018 Iunie (5,2 MiB, 364 hits)

  2018 Mai (2,7 MiB, 407 hits)

  2018 Aprilie (4,8 MiB, 383 hits)

  2018 Martie (4,6 MiB, 377 hits)

  2018 Februarie (4,5 MiB, 408 hits)

  2018 Ianuarie (5,1 MiB, 431 hits)

  2017 Decembrie (18,3 MiB, 471 hits)

  2017 noiembrie (12,5 MiB, 848 hits)

  2017 octombrie (8,7 MiB, 469 hits)

  2017 Septembrie (10,5 MiB, 536 hits)

  2017 August (9,1 MiB, 471 hits)

  2017 Iulie (12,5 MiB, 463 hits)

  2017 Iunie (4,0 MiB, 428 hits)

  2017 Mai (10,1 MiB, 456 hits)

  2017 Martie (21,3 MiB, 427 hits)

  2017 Februarie (28,4 MiB, 453 hits)

  2017 Ianuarie (21,5 MiB, 452 hits)