2020

DISPOZIȚIA NR. 117 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 02-09 august 2020

  Dispoziția nr. 117 din 2020 (351,6 KiB, 67 hits)

DISPOZIȚIA NR. 115 din 2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru realizarea recensământului general agricol

  Dispoziția nr. 115 din 2020 (1,4 MiB, 29 hits)

DISPOZIȚIA NR. 114 din 2020 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție Slimnic

  Dispoziția nr. 114 din 2020 (326,6 KiB, 25 hits)

DISPOZIȚIA NR. 113 din 2020 privind desemnarea persoanelor responsabile cu evidența celor aflați în carantinare sau izolare pe raza comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 113 din 2020 (461,9 KiB, 22 hits)

DISPOZIȚIA NR. 112 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 29.07.2020

  Dispoziția nr. 112 din 2020 (443,8 KiB, 24 hits)

DISPOZIȚIA NR. 103 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 02-12 iulie 2020

  Dispoziția nr. 103 din 2020 (297,1 KiB, 18 hits)

DISPOZIȚIA NR. 101 din 2020 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021

  Dispoziția nr. 101 din 2020 (673,1 KiB, 16 hits)

DISPOZIȚIA NR. 98 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 22.06.2020

  Dispoziția nr. 98 din 2020 (491,9 KiB, 23 hits)

DISPOZIȚIA NR. 93 din 2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Construire grădiniță cu program normal” în localitatea Slimnic, comuna Slimnic, județul Sibiu

  Dispoziția nr. 93 din 2020 (520,3 KiB, 20 hits)

DISPOZIȚIA NR. 92 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 21.05.2020

  Dispoziția nr. 92 din 2020 (425,5 KiB, 21 hits)

DISPOZIȚIA NR. 91 din 2020 privind promovarea în grad profesional superior a domnului Hadăr Dorin-Vasile în funcția publică de execuție, consilier, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

  Dispoziția nr. 91 din 2020 (3,6 MiB, 78 hits)

DISPOZIȚIA NR. 88 din 2020 privind procedura de intervenție împotriva extinderii virusului COVID-19 și implicarea Primăriei Comunei Slimnic în procesul de limitare a răspândirii la nivel local

  Dispoziția nr. 88 din 2020 (756,9 KiB, 72 hits)

DISPOZIȚIA NR. 87 din 2020 privind angajarea domnului Stănilă Ioan în funcția de șofer treapta II în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 87 din 2020 (2,5 MiB, 46 hits)

DISPOZIȚIA NR. 86 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 09.04.2020

  Dispoziția nr. 86 din 2020 (412,6 KiB, 46 hits)

DISPOZIȚIA NR. 83 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Slimnic în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 26.03.2020

  Dispoziția nr. 83 din 2020 (351,3 KiB, 93 hits)

DISPOZIȚIA NR. 80 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Albu Elena

  Dispoziția nr. 80 din 2020 (2,2 MiB, 120 hits)

DISPOZIȚIA NR. 79 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Lazăr Augustin, consilier superior în cadrul compartimentului fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului

  Dispoziția nr. 79 din 2020 (2,6 MiB, 75 hits)

DISPOZIȚIA NR. 78 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Hadăr Dorin-Vasile, consilier asistent în cadrul Compartimentului evidența persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

  Dispoziția nr. 78 din 2020 (3,9 MiB, 47 hits)

DISPOZIȚIA NR. 77 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Vlad Daniel, muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 77 din 2020 (2,2 MiB, 48 hits)

DISPOZIȚIA NR. 76 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Stoica Sirian, muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 76 din 2020 (2,0 MiB, 49 hits)

DISPOZIȚIA NR. 75 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Luca Dorina, având funcția de guard în cadrul compartimentului deservire

  Dispoziția nr. 75 din 2020 (1,8 MiB, 70 hits)

DISPOZIȚIA NR. 74 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Isdrailă Mircea, consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului

  Dispoziția nr. 74 din 2020 (3,1 MiB, 61 hits)

DISPOZIȚIA NR. 73 din 2020 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Bona Rodica având funcția de bibliotecar

  Dispoziția nr. 73 din 2020 (2,1 MiB, 58 hits)

DISPOZIȚIA NR. 64 din 2020 privind aprobarea listei suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu alimente/produse de igienă

  Dispoziția nr. 64 din 2020 (338,6 KiB, 60 hits)

DISPOZIȚIA NR. 63 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 03.03.2020

  Dispoziția nr. 63 din 2020 (404,2 KiB, 31 hits)

DISPOZIȚIA NR. 62 din 2020 privind constituirea și componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea funcției contractuale de șofer treapta II, la concursul organizat în data de 16-18 martie 2020

  Dispoziția nr. 62 din 2020 (725,4 KiB, 55 hits)

DISPOZIȚIA NR. 58 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada16-19 februarie 2020

  Dispoziția nr. 58 din 2020 (305,1 KiB, 131 hits)

DISPOZIȚIA NR. 56 din 2020 privind desemnarea responsabilului cu accesul la informațiile de interes public și pentru relația cu societatea civilă

  Dispoziția nr. 56 din 2020 (355,9 KiB, 76 hits)

DISPOZIȚIA NR. 55 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 14.02.2020

  Dispoziția nr. 55 din 2020 (365,7 KiB, 72 hits)

DISPOZIȚIA NR. 51 din 2020 privind constituirea Comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Slimnic organizat în data de 10 martie 2020

  Dispoziția nr. 51 din 2020 (770,8 KiB, 90 hits)

DISPOZIȚIA NR. 27 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 27 ianuarie – 02 februarie 2020

  Dispoziția nr. 27 din 2020 (365,5 KiB, 66 hits)

DISPOZIȚIA NR. 26 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 30.01.2020

  Dispoziția nr. 26 din 2020 (503,5 KiB, 73 hits)

DISPOZIȚIA NR. 25 din 2020 privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin organizată la nivelul comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 25 din 2020 (387,7 KiB, 68 hits)

DISPOZIȚIA NR. 24 din 2020 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 20-26 ianuarie 2020

  Dispoziția nr. 24 din 2020 (357,2 KiB, 58 hits)

DISPOZIȚIA NR. 22 din 2020 privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal

  Dispoziția nr. 22 din 2020 (395,8 KiB, 68 hits)

DISPOZIȚIA NR. 1 din 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 07.01.2020

  Dispoziția nr. 1 din 2020 (357,6 KiB, 68 hits)

2019

DISPOZIȚIA NR. 276 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință extraordinară pentru data de 23.12.2019

  Dispoziția nr. 276 din 2019 (286,8 KiB, 54 hits)

DISPOZIȚIA NR. 267 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 11.12.2019

  Dispoziția nr. 267 din 2019 (376,1 KiB, 66 hits)

DISPOZIȚIA NR. 265 din 2019 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din bugetul propriu al comunei Slimnic și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

  Dispoziția nr. 265 din 2019 (8,4 MiB, 347 hits)

DISPOZIȚIA NR. 264 din 2019 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Slimnic, județul Sibiu

  Dispoziția nr. 264 din 2019 (398,7 KiB, 114 hits)

DISPOZIȚIA NR. 260 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Albu Elena, inspector de specialitate cu atribuții de Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 260 din 2019 (2,2 MiB, 86 hits)

DISPOZIȚIA NR. 259 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Stoica Sirian, muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 259 din 2019 (2,3 MiB, 96 hits)

DISPOZIȚIA NR. 258 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Luca Dorina având funcția de guard în cadrul compartimentului deservire

  Dispoziția nr. 258 din 2019 (1,8 MiB, 75 hits)

DISPOZIȚIA NR. 257 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului doamnei Bona Rodica având funcția de bibliotecar

  Dispoziția nr. 257 din 2019 (2,0 MiB, 79 hits)

DISPOZIȚIA NR. 256 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Guț Adrian având funcția de șofer în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 256 din 2019 (2,3 MiB, 71 hits)

DISPOZIȚIA NR. 255 din 2019 privind actualizarea atibuțiilor din fișa postului domnului Vlad Daniel, muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domnului Public și Privat al comunei Slimnic

  Dispoziția nr. 255 din 2019 (2,2 MiB, 79 hits)

DISPOZIȚIA NR. 254 din 2019 privind actualizarea atibuțiilor din fișa postului domnului Lazăr Augustin, consilier superior în cadrul compartimentului fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului

  Dispoziția nr. 254 din 2019 (2,6 MiB, 74 hits)

DISPOZIȚIA NR. 253 din 2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului domnului Hadăr Dorin-Vasile, consilier asistent în cadrul Compartimentului evidența persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

  Dispoziția nr. 253 din 2019 (4,0 MiB, 79 hits)

DISPOZIȚIA NR. 252 din 2019 privind actualizarea atibuțiilor din fișa postului domnului Isdrailă Mircea, consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului

  Dispoziția nr. 252 din 2019 (3,1 MiB, 73 hits)

DISPOZIȚIA NR. 250 din 2019 privind aprobarea unor virări de credite bugetare

  Dispoziția nr. 250 din 2019 (728,8 KiB, 62 hits)

DISPOZIȚIA NR. 249 din 2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru familiile și persoanele singure care utilizează combustibil solid

  Dispoziția nr. 249 din 2019 (421,8 KiB, 63 hits)

DISPOZIȚIA NR. 248 din 2019 privind acordarea ajutorului pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale

  Dispoziția nr. 248 din 2019 (416,0 KiB, 60 hits)

DISPOZIȚIA NR. 247 din 2019 privind aprobarea Normelor procedurale pentru achiziționarea de servicii pentru acordarea unui credit bancar

  Dispoziția nr. 247 din 2019 (3,1 MiB, 66 hits)

DISPOZIȚIA NR. 242 din 2019 privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Slimnic care participă la implementarea proiectului ”Modernizare strada Lungă și strada Rușilor, comuna Slimnic

  Dispoziția nr. 242 din 2019 (581,5 KiB, 57 hits)

DISPOZIȚIA NR. 241 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 13.11.2019

  Dispoziția nr. 241 din 2019 (340,2 KiB, 63 hits)

DISPOZIȚIA NR. 240 din 2019 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 11-14 noiembrie 2019

  Dispoziția nr. 240 din 2019 (355,4 KiB, 69 hits)

DISPOZIȚIA NR. 233 din 2019 privind aprobarea unor virări de credite bugetare

  Dispoziția nr. 233 din 2019 (430,2 KiB, 66 hits)

DISPOZIȚIA NR. 232 din 2019 privind reîncadrarea domnului Isdrailă Mircea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice

  Dispoziția nr. 232 din 2019 (326,0 KiB, 89 hits)

DISPOZIȚIA NR. 231 din 2019 privind reîncadrarea doamnei Manuil Rodica în funcția publică de conducere de secretar general al Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Slimnic, județul Sibiu

  Dispoziția nr. 231 din 2019 (351,4 KiB, 82 hits)

DISOZIȚIA NR. 228 din 2019 privind delegarea exercitării atribuțiilor Primarului comunei Slimnic în perioada 24-28 octombrie 2019

  Dispoziția nr. 228 din 2019 (345,6 KiB, 79 hits)

DISPOZIȚIA NR. 227 din 2019 privind constituirea ”Grupului de lucru” pentru aplicarea programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

  Dispoziția nr. 227 din 2019 (409,2 KiB, 81 hits)

DISPOZIȚIA NR. 226 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Slimnic în ședință ordinară pentru data de 22.10.2019

  Dispoziția nr. 226 din 2019 (482,7 KiB, 62 hits)

DISPOZIȚIA NR. 222 din 2019 privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Slimnic pe anul 2019

  Dispoziția nr. 222 din 2019 (726,3 KiB, 60 hits)

DISPOZIȚIA NR. 220 din 2019 privind delimitarea secțiilor de votare din comuna Slimnic, județul Sibiu, în vederea desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

  Dispoziția nr. 220 din 2019 (677,4 KiB, 64 hits)

Dispoziţii Primar

  2019 Septembrie (1,9 MiB, 111 hits)

  2019 August (564,6 KiB, 115 hits)

  2019 Iulie (2,5 MiB, 115 hits)

  2019 Iunie (583,6 KiB, 125 hits)

  2019 Mai (2,9 MiB, 116 hits)

  2019 Aprilie (1,4 MiB, 115 hits)

  2019 Martie (843,7 KiB, 124 hits)

  2019 Februarie (846,3 KiB, 131 hits)

  2019 Ianuarie (2,3 MiB, 112 hits)

  2018 Decembrie (3,8 MiB, 144 hits)

  2018 Noiembrie (7,0 MiB, 159 hits)

  2018 Octombrie (4,7 MiB, 270 hits)

  2018 Septembrie (4,1 MiB, 243 hits)

  2018 August (3,5 MiB, 244 hits)

  2018 Iulie (5,0 MiB, 241 hits)

  2018 Iunie (5,2 MiB, 249 hits)

  2018 Mai (2,7 MiB, 294 hits)

  2018 Aprilie (4,8 MiB, 266 hits)

  2018 Martie (4,6 MiB, 265 hits)

  2018 Februarie (4,5 MiB, 286 hits)

  2018 Ianuarie (5,1 MiB, 323 hits)

  2017 Decembrie (18,3 MiB, 351 hits)

  2017 noiembrie (12,5 MiB, 700 hits)

  2017 octombrie (8,7 MiB, 356 hits)

  2017 Septembrie (10,5 MiB, 395 hits)

  2017 August (9,1 MiB, 356 hits)

  2017 Iulie (12,5 MiB, 336 hits)

  2017 Iunie (4,0 MiB, 314 hits)

  2017 Mai (10,1 MiB, 320 hits)

  2017 Martie (21,3 MiB, 303 hits)

  2017 Februarie (28,4 MiB, 325 hits)

  2017 Ianuarie (21,5 MiB, 322 hits)