Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Slimnic

A. Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură ,amenajarea teritoriului şi urbanism

 1. Tărchilă Mircea -președinte  
 2. Poplăcean Ioan Florin -secretar
 3. Stângu Ioan -membru     

B. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, invăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială

 1.  Ganea Petru -președinte
 2.  Crețu Dacian Ioan -secretar
 3.  Poplacean Ioan -membru
 4.  Panțiru Gheorghe Ovidiu -membru
 5.  Vintilă Nicolae -membru   

  C. Comisia pentru protecţia copii, tineret şi sport, protecţia mediului turism ,juridic şi de disciplină

 1.  Nan Aron Adrian -președinte
 2.  Șoroștinean Virgil -secretar
 3.  Vintilă Ioan -membru
 4. Marcoci Monica Elena -membru
 5.  Crăciun Ioan Aurel -membru  

 

  Hotararea nr. 49 din 2016 privind stabilirea comisiilor de specialitate (463,1 KiB, 529 hits)