STIMULENTUL DE INSERȚIE

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserție

 1. Cerere tip;
 2. Cărțile de identitateale părinților copilului (copie şi original);
 3. Certificatul de naştere al copiluluipentru care se solicită dreptul (copie şi original);
 4. Certificatele de naştere ale celorlalți copii (copie şi original) saulivret de familie (copie și original);
 5. Certificat căsătorie (copie şi original)/ livret familie;
 6. Adeverinţă eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită realizează venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activităţii;
 7. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că renunță la indemnizația de creștere a copilului;
 8. Extras de cont – în cazul în care solicitantul dorește plata în cont bancar;
 9. Dosar cu şina din carton (coperţi întregi).

Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:

 1. începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri salariale dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată; 

 

 1. de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

 

 1. de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b);

 

 1. începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această data.

 

Formulare/cereri