• Legislația privind organizarea și funcționarea primăriei comunei Slimnic:
 1.   Constituția României format PDF (263,8 KiB, 136 hits)

  și link către portalul http://legislatie.just.ro
 2.   OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ format PDF (1,1 MiB, 212 hits)

  și link către portalul http:/legislatie.just.ro
 3.   OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare format PDF (240,6 KiB, 126 hits)

  și link către portalul http://legislatie.just.ro
 4.   Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 format PDF (65,5 KiB, 224 hits)

  și link către portalul http://legislatie.just.ro

 

 • Acte normative cu impact asupra activității primăriei comunei Slimnic:
 1.   Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare format PDF (155,6 KiB, 134 hits)

  și link către http://legislatie.just.ro
 2.   OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor format PDF (16,3 KiB, 177 hits)

  și link către http://legislatie.just.ro
 3.   Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată format PDF (23,4 KiB, 218 hits)

  și link către portalul http:/legislatie.just.ro