CONDUCEREA PRIMĂRIEI

 • PRIMAR – NAN ARON-ADRIAN
 • VICEPRIMAR – STÂNGU IOAN
 • SECRETAR GENERAL – MANUIL RODICA

COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI:

 

1  COMPARTIMENT CONTABILITATE:

 • HADĂR MARIANA-ELISABETA – CONSILIER PRINCIPAL
  MARIN ELENA – CONSILIER ASISTENT

2  COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE:

 • ISDRAILĂ MIRCEA – CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE PRINCIPAL

3  COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE:

 • CIORNEI MARIA – REFERENT SUPERIO
 • GANEA MARIOARA – REFERENT SUPERIOR

4  BIBLIOTECA COMUNALĂ:

 • BONA RODICA – BIBLIOTECAR

SERVICII ȘI COMPARTIMENTE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI:

 

1  SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL
COMUNEI:

 • STOICA SIRIAN – MUNCITOR NECALIFICAT
 • VLAD DANIEL – MUNCITOR NECALIFICAT
 • STĂNILĂ IOAN – ȘOFER

 

2 COMPARTIMENT DESERVIRE:

 • LUCA DORINA – GUARD

 

COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI:

 

1  COMPARTIMENT FOND FUNCIAR:

 • LAZĂR AUGUSTIN – CONSILIER SUPERIOR

 

2  COMPARTIMENT AGRICOL:

 • BĂRBOS MARIA – REFERENT SUPERIOR

 

3  COMPARTIMENT RESURSE UMANE:

 • MARIN IONELA – CONSILIER ASISTENT

 

4  COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

 • FRITZMANN ANCA-PETRUȚA – CONSILIER PRINCIPAL

 

SERVICII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL:

 

1  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR:

 • TATU RODICA – CONSILIER SUPERIOR
  HADĂR DORIN-VASILE – CONSILIER PRINCIPAL

 

2  SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

 • ALBU ELENA – INSPECTOR IA