STIMULENT EDUCAȚIONAL

 

Condiții acordare drept Stimulent educațional preșcolari, în baza Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizat , cu modificările și completările ulterioare:

 

  • Beneficiari de tichete sunt copii proveniți din familiile al căror venit pe membru de familie este de până la 530 ron/membru familiei, beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei, în baza Legii nr. 277/2010, privind alocația pentru susținere familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu este depășit venitul maxim pe membru.
  • Acordarea tichetului pentru grădiniță este condiționată de prezența copilului la grădiniță.
  • Tichetele se acordă lunar, în baza actelor doveditoare, distribuția acestora fiind realizată de Compartimentul de asistență socială Slimnic.

Familile care se înscriu în criteriile de mai sus trebuie să depună, la compartimentul de asistență socială Slimnic, oricand pe perioada anului școlarla următoarele documente:

  • Cererile și declarațiile pe propria răspndere (model tipizat)
  • Documente care sa dovedească componența familiei( carte de identitate, vertificat de naștere, certificat căsătoriei)
  • Documente cu privire la veniturile realizate, pemtru toți membrii familiei
  • Dovada frecventării grădiniței

!!! în termen de 15 zile de la depunere, reprezentanții Compartimentului de asistență socială Slimnic vor verifica datele și informațiile cuprinse în cerere și în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului.

 

Obligații după stabilirea dreptului:

  • Titularul va depune, din 3 în 3 luni, la Compartimentului de asistență socială Slimnic o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile relizate de membrii acesteia însoțite de acte doveditoare.

 

Formulare/Cereri

 

Link transmitere documente online