INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului pentru persoanele care au realizat venituri cu contract individual de muncă

 

– Cerere tip – completată și semnată de ambii părinți;

– Cărțile de identitate ale părinților copilului (copie şi original);

– Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original);

– Certificatele de naştere ale celorlalți copii (copie şi original) sau livret de familie (copie si original);

– Certificat căsătorie (copie şi original);

– Adeverinţă tip eliberată de angajator privind veniturile realizate;

– Dispoziția/decizia de suspendare a contractului de muncă al solicitantului (eliberată de angajator);

– Adeverință de la locul de muncă al celuilalt părinte privind data angajării;

– Copii ale concediilor medicale conformate cu originalul;

– Extras de cont (pe numele solicitantului) dacă se optează pentru plata în cont bancar;

– Dosar cu şina din carton (coperţi întregi).

 

CEREREA PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI CREŞTERE COPIL, ÎNSOŢITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE, SE DEPUNE ÎN CEL MULT 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DE LA ÎNCETAREA, CONFORM LEGII, A CONCEDIULUI DE MATERNITATE, (concediul de maternitate este format din pre-natal şi post-natal și este de maximum 126 zile; concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice).

 

În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se demonstrează prin efectuarea ANCHETEI SOCIALE (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte doveditoare).

 

 

Formulare/Cereri

 

Link transmitere documente online