În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Slimnic aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat Proiectul de Hotărâre privind amplasarea unor indicatoare pe raza localității Slimnic, comuna Slimnic, județul Sibiu, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Slimnic

  ANUNȚ - Proiect de Hotărâre privind amplasarea unor indicatoare pe raza localității Slimnic, com Slimnic (1,4 MiB, 5 hits)

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Slimnic aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Slimnic.

  ANUNȚ - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulementului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local (11,2 MiB, 65 hits)

  ANUNȚ - Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale an 2022 (9,9 MiB, 97 hits)

 

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Slimnic aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:

  Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al comunei Slimnic pe anul 2021 (11,2 MiB, 71 hits)