ANUNȚ - Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale an 2022 (9,9 MiB, 14 hits)

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Slimnic aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:

  Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al comunei Slimnic pe anul 2021 (11,2 MiB, 13 hits)