Indicatori financiari la 31.03.2021 (810,6 KiB, 29 hits)

  Indicatori financiari la 31.12.2020 (733,7 KiB, 39 hits)

  Indicatori financiari la 30.09.2020 (766,2 KiB, 95 hits)

  Indicatori financiri la 30.06.2020 (1,8 MiB, 153 hits)

  Indicatori financiari la 31.03.2020 (800,2 KiB, 240 hits)

  Indicatori financiari la 31.12.2019 (1,7 MiB, 279 hits)

  Indicatori financiari la 30.09.2019 (784,4 KiB, 287 hits)

  Indicatori financiari la 30.06.2019 (794,7 KiB, 158 hits)

  Indicatori financiari la 31.03.2019 (481,1 KiB, 207 hits)

  Indicatori financiari la 31.12.2018 - Venituri (350,1 KiB, 220 hits)

  Indicatori financiari la 31.12.2018 - Cheltuieli (418,9 KiB, 214 hits)

  Indicatori financiari la 30.09.2018 (1,2 MiB, 278 hits)

  Indicatori financiari la 30.06.2018 (1,2 MiB, 265 hits)

  Indicatorii la data de 31.03.2018 (1,1 MiB, 298 hits)


  Indicatorii la data de 31.03.2018 (1,1 MiB, 288 hits)

  Indicatorii la data de 31.12.2017 (721,2 KiB, 356 hits)

  Indicatorii la data de 31.12.2015 - Venituri (609,0 KiB, 782 hits)

  Indicatorii la data de 31.12.2015 - Cheltuieli (660,9 KiB, 766 hits)