Indicatori financiari la 31.03.2021 (810,6 KiB, 3 hits)

  Indicatori financiari la 31.12.2020 (733,7 KiB, 17 hits)

  Indicatori financiari la 30.09.2020 (766,2 KiB, 45 hits)

  Indicatori financiri la 30.06.2020 (1,8 MiB, 101 hits)

  Indicatori financiari la 31.03.2020 (800,2 KiB, 185 hits)

  Indicatori financiari la 31.12.2019 (1,7 MiB, 223 hits)

  Indicatori financiari la 30.09.2019 (784,4 KiB, 244 hits)

  Indicatori financiari la 30.06.2019 (794,7 KiB, 134 hits)

  Indicatori financiari la 31.03.2019 (481,1 KiB, 184 hits)

  Indicatori financiari la 31.12.2018 - Venituri (350,1 KiB, 192 hits)

  Indicatori financiari la 31.12.2018 - Cheltuieli (418,9 KiB, 183 hits)

  Indicatori financiari la 30.09.2018 (1,2 MiB, 256 hits)

  Indicatori financiari la 30.06.2018 (1,2 MiB, 242 hits)

  Indicatorii la data de 31.03.2018 (1,1 MiB, 272 hits)


  Indicatorii la data de 31.03.2018 (1,1 MiB, 266 hits)

  Indicatorii la data de 31.12.2017 (721,2 KiB, 332 hits)

  Indicatorii la data de 31.12.2015 - Venituri (609,0 KiB, 758 hits)

  Indicatorii la data de 31.12.2015 - Cheltuieli (660,9 KiB, 742 hits)