Servicii sociale la nivelul UAT Slimnic

 

SERVICII SOCIALE PRIVIND COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ

 

Primăria Comunei Slimnic, prin Compartimentul de Asistență Socială, oferă servicii și beneficii cu scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi a riscului de excluziune socială, adresate  următoarelor categorii de beneficiari:

 

 • Copii și familii aflate în dificultate;
 • Persoane vârstnice;
 • Persoane cu handicap;
 • Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
 • Persoane fără adăpost;
 • Alte persoane aflate în risc social.

 

PRINCIPALELE BENEFICII:

 • Ajutor social (VMG);
 • Ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (AIL);
 • Alocație pentru susținerea familiei (ASF);
 • Stimulent educațional gradiniță;
 • Ajutoare de urgență (BUGET LOCAL);
 • Alocație de stat;
 • Indemnizație pentru creșterea copilului;
 • Stimulent de inserție;
 • Asistenți personali;
 • Distribuirea laptelui praf pentru nou-născuți;
 • Ajutor financiar bone;
 • Colaborarea cu Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind activitățile de monitorizare și respectare a drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități, copii instituționalizați s.a.;
 • Monitorizarea, consilierea copiilor în situație de risc, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
 • Asistență medicală comunitară acordată copiilor, vârstnicilor, gravidelor;
 • Asistență și mediere sanitară a populației de etnie romă;
 • Prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Crearea si utilizarea de instrumente de colectare de date folosite în vederea actualizării bazei de date existente precum și în elaborarea de analize, rapoarte privind situația beneficiarilor serviciilor sociale pe diferite măsuri de protecție/prevenire elaborate periodic sau la cerere.

 

Pe plan local există două asociații licențiate pentru furnizarea de servicii sociale private: