LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 • Raport de evaluare a implemetării Legii nr. 544 din 2001 în anul 2020 este disponibil aici:

    Raport de evaluare a implemetării Legii nr. 544 din 2001 în anul 2020 (232,3 KiB, 61 hits)

 • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 din 2001 în anul 2019 este disponibil aici:

    Raport de evaluare a implemetării Legii nr. 544 din 2001 în anul 2019 (1,5 MiB, 240 hits)

 • Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici : 

    Formular-solicitare-informatii Lg.-544 (75,1 KiB, 195 hits)

 • Modalităţi de contestare a deciziei: În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
 • Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici:

    Modele reclamatie-administrativa (57,3 KiB, 178 hits)

 • De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii este  disponibilă aici:

    LISTA-CUPRINZAND-DOCUMENTE-GESTIONATEPRODUSE-DE-INSTITUTIE (44,2 KiB, 193 hits)

 • Lista informațiilor de interes public este disponibilă aici:

    LISTA-INFORMATII-PUBLICE-CARE-SE-COMUNICA-DIN-OFICIU (32,3 KiB, 213 hits)

 • Pentru modalitățile de contestare, faceți click aici:

    Modalitati de contestare (75,6 KiB, 187 hits)

 • Raportul de evaluare a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public pentru anul 2018 poate fi descărcat de aici:

    Raport de evaluare a implementării Legii544-2001 anul 2018 (1,1 MiB, 203 hits)

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public

Pentru a solicita Primăriei comunei Slimnic informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresați persoanei de mai jos:

Secretar – Manuil Rodica

Adresa – str. Principală, nr. 6, localitatea Slimnic, județ Sibiu

Telefon – 0269 856101 interior 11 Fax – 0269 856319