COMUNICAT privind activitatea de relații cu publicul la nivelul S.P.C.L.E.P. Slimnic, începând cu data de 21.05.2020 (688,6 KiB, 61 hits)

  Motive pentru reducerea termenului de eliberare a actelor de identitate (407,8 KiB, 99 hits)

  Cerere pentru eliberare act de identitate (34,1 KiB, 141 hits)

  Acte necesare la eliberarea cărții de identitate provizorie pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (109,6 KiB, 165 hits)

  Contravaloarea actelor de identitate. (78,7 KiB, 133 hits)

  Eliberare carte de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificări în statutul civil, etc (112,0 KiB, 125 hits)

  Eliberare carte de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (107,8 KiB, 126 hits)

  Eliberare Carte de Identitate Provizorie (108,2 KiB, 132 hits)

  Eliberare primei cărți de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani (107,3 KiB, 121 hits)

  Eliberarea cărții de identitate la schimbarea domiciliului, denumirea străzii, renumerotare imobil (109,9 KiB, 136 hits)

  Eliberarea cărții de identitate pe motiv de pierdere,furt,distrugere (109,7 KiB, 108 hits)

  În atentia cetatenilor privind Procura Specială (96,8 KiB, 105 hits)

  Înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței (FLOTANT) (92,9 KiB, 118 hits)

  Program audiențe (99,7 KiB, 116 hits)

  Program de lucru cu publicul (95,6 KiB, 138 hits)

  Termen eliberare acte de identitate SPCLEP Slimnic (315,1 KiB, 111 hits)

  Termen furnizare date (109,1 KiB, 106 hits)

  Termen legal eliberare acte de identitate (110,2 KiB, 119 hits)