COMUNICAT privind activitatea de relații cu publicul la nivelul S.P.C.L.E.P. Slimnic, începând cu data de 21.05.2020 (688,6 KiB, 10 hits)

  Motive pentru reducerea termenului de eliberare a actelor de identitate (407,8 KiB, 55 hits)

  Cerere pentru eliberare act de identitate (34,1 KiB, 92 hits)

  Acte necesare la eliberarea cărții de identitate provizorie pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (109,6 KiB, 117 hits)

  Contravaloarea actelor de identitate. (78,7 KiB, 84 hits)

  Eliberare carte de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificări în statutul civil, etc (112,0 KiB, 89 hits)

  Eliberare carte de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (107,8 KiB, 82 hits)

  Eliberare Carte de Identitate Provizorie (108,2 KiB, 86 hits)

  Eliberare primei cărți de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani (107,3 KiB, 86 hits)

  Eliberarea cărții de identitate la schimbarea domiciliului, denumirea străzii, renumerotare imobil (109,9 KiB, 80 hits)

  Eliberarea cărții de identitate pe motiv de pierdere,furt,distrugere (109,7 KiB, 75 hits)

  În atentia cetatenilor privind Procura Specială (96,8 KiB, 62 hits)

  Înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței (FLOTANT) (92,9 KiB, 69 hits)

  Program audiențe (99,7 KiB, 80 hits)

  Program de lucru cu publicul (95,6 KiB, 100 hits)

  Termen eliberare acte de identitate SPCLEP Slimnic (315,1 KiB, 69 hits)

  Termen furnizare date (109,1 KiB, 64 hits)

  Termen legal eliberare acte de identitate (110,2 KiB, 75 hits)