COMUNICAT privind activitatea de relații cu publicul la nivelul S.P.C.L.E.P. Slimnic, începând cu data de 21.05.2020 (688,6 KiB, 43 hits)

  Motive pentru reducerea termenului de eliberare a actelor de identitate (407,8 KiB, 78 hits)

  Cerere pentru eliberare act de identitate (34,1 KiB, 120 hits)

  Acte necesare la eliberarea cărții de identitate provizorie pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (109,6 KiB, 144 hits)

  Contravaloarea actelor de identitate. (78,7 KiB, 115 hits)

  Eliberare carte de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificări în statutul civil, etc (112,0 KiB, 110 hits)

  Eliberare carte de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (107,8 KiB, 106 hits)

  Eliberare Carte de Identitate Provizorie (108,2 KiB, 114 hits)

  Eliberare primei cărți de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani (107,3 KiB, 107 hits)

  Eliberarea cărții de identitate la schimbarea domiciliului, denumirea străzii, renumerotare imobil (109,9 KiB, 115 hits)

  Eliberarea cărții de identitate pe motiv de pierdere,furt,distrugere (109,7 KiB, 95 hits)

  În atentia cetatenilor privind Procura Specială (96,8 KiB, 88 hits)

  Înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței (FLOTANT) (92,9 KiB, 96 hits)

  Program audiențe (99,7 KiB, 100 hits)

  Program de lucru cu publicul (95,6 KiB, 125 hits)

  Termen eliberare acte de identitate SPCLEP Slimnic (315,1 KiB, 91 hits)

  Termen furnizare date (109,1 KiB, 91 hits)

  Termen legal eliberare acte de identitate (110,2 KiB, 101 hits)