COMUNICAT privind activitatea de relații cu publicul la nivelul S.P.C.L.E.P. Slimnic, începând cu data de 21.05.2020 (688,6 KiB, 89 hits)

  Motive pentru reducerea termenului de eliberare a actelor de identitate (407,8 KiB, 141 hits)

  Cerere pentru eliberare act de identitate (34,1 KiB, 188 hits)

  Acte necesare la eliberarea cărții de identitate provizorie pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (109,6 KiB, 256 hits)

  Contravaloarea actelor de identitate. (78,7 KiB, 238 hits)

  Eliberare carte de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificări în statutul civil, etc (112,0 KiB, 208 hits)

  Eliberare carte de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (107,8 KiB, 213 hits)

  Eliberare Carte de Identitate Provizorie (108,2 KiB, 219 hits)

  Eliberare primei cărți de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani (107,3 KiB, 204 hits)

  Eliberarea cărții de identitate la schimbarea domiciliului, denumirea străzii, renumerotare imobil (109,9 KiB, 217 hits)

  Eliberarea cărții de identitate pe motiv de pierdere,furt,distrugere (109,7 KiB, 186 hits)

  În atentia cetatenilor privind Procura Specială (96,8 KiB, 196 hits)

  Înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței (FLOTANT) (92,9 KiB, 206 hits)

  Program audiențe (99,7 KiB, 211 hits)

  Program de lucru cu publicul (95,6 KiB, 222 hits)

  Termen eliberare acte de identitate SPCLEP Slimnic (315,1 KiB, 203 hits)

  Termen furnizare date (109,1 KiB, 191 hits)

  Termen legal eliberare acte de identitate (110,2 KiB, 206 hits)