Documente necesare eliberare act de identitate la dobândirea cetățeniei române (141,8 KiB, 45 hits)

  Documente necesare eliberare act de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificări în statutul civil, etc. (144,9 KiB, 52 hits)

  Documente necesare eliberare act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (110,3 KiB, 58 hits)

  Documente necesare eliberare act de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România (153,5 KiB, 44 hits)

  Documente necesare eliberare act de identitate la schimbarea domiciliului, denumirii străzii, renumerotare, etc. (155,2 KiB, 38 hits)

  Documente necesare înscriere mențiunii privind stabilirea resedinței (110,4 KiB, 46 hits)

  Documente necesare la eliberarea cărții de identitate provizorii (145,7 KiB, 35 hits)

  Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii (116,5 KiB, 35 hits)

  Documente necesare pentru eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani (140,4 KiB, 60 hits)

  COMUNICAT privind activitatea de relații cu publicul la nivelul S.P.C.L.E.P. Slimnic, începând cu data de 21.05.2020 (688,6 KiB, 146 hits)

  Motive pentru reducerea termenului de eliberare a actelor de identitate (407,8 KiB, 243 hits)

  Contravaloarea actelor de identitate. (78,7 KiB, 350 hits)

  Termen furnizare date (109,1 KiB, 288 hits)

  Termen legal eliberare acte de identitate (110,2 KiB, 297 hits)