2020

HOTĂRÂREA NR. 110 din 2020 privind acoperirea temporară a golurilor de casă în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Slimnic, pentru anul 2021, din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

  Hotărârea nr. 110 din 2020 (397,4 KiB, 6 hits)

HOTĂRÂREA NR. 109 din 2020 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021

  Hotărârea nr. 109 din 2020 (2,3 MiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 108 din 2020 privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. al comunei Slimnic nr. 19/2020

  Hotărârea nr. 108 din 2020 (747,8 KiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 107 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna noiembrie 2020

  Hotărârea nr. 107 din 2020 (471,8 KiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 106 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 106 din 2020 (1,8 MiB, 3 hits)

HOTĂRÂREA NR. 105 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință

  Hotărârea nr. 105 din 2020 (250,4 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 104 din 2020 privind intenția de depunere a unor proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

  Hotărârea nr. 104 din 2020 (901,5 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 103 din 2020 privind aprobarea punerii la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020”, a terenurilor necesare pentru investițiile prevăzute pentru UAT Slimnic

  Hotărârea nr. 103 din 2020 (466,5 KiB, 3 hits)

HOTĂRÂREA NR. 102 din 2020 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020”, a Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a Cotei Comunei Slimnic de co-finanțare a proiectului, precum și a Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului

  Hotărârea nr. 102 din 2020 (1,3 MiB, 3 hits)

HOTĂRÂREA NR. 101 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință

  Hotărârea nr. 101 din 2020 (258,7 KiB, 3 hits)

HOTĂRÂREA NR. 100 din 2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Slimnic și ASOCIAȚIA FEMEILOR SIBIU – ”Centrul de primire în regim de urgență pentru femei și copii, victime ale violenței domestice”

  Hotărârea nr. 100 din 2020 (2,4 MiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 99 din 2020 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru PUZ ”CONSTRUIRE FERMĂ ZOOTEHNICĂ, ABATOR ȘI ANEXE DESTINATE PERSONALULUI” inițiat de SC CRYBAD CONSTRUCT COMPANY SRL, pe amplasamentul situate în intravilanul com. SLIMNIC, Trup Parc Fotovoltaic, identificat prin CF nr. 101013 – Slimnic, Parcela 4922/1/2

  Hotărârea nr. 99 din 2020 (773,4 KiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 98 din 2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Slimnic și al serviciilor publice de interes local

  Hotărârea nr. 98 din 2020 (1,5 MiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 97 din 2020 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Slimnic, în semestrul I al anului școlar 2020-2021

  Hotărârea nr. 97 din 2020 (495,4 KiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 96 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna octombrie 2020

  Hotărârea nr. 96 din 2020 (474,8 KiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 95 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 95 din 2020 (1,4 MiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 94 din 2020 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul III 2020

  Hotărârea nr. 94 din 2020 (604,7 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 93 din 2020 privind modul de valorificare și stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 93 din 2020 (934,6 KiB, 3 hits)

HOTĂRÂREA NR. 92 din 2020 privind aprobarea, pentru anul 2021, a volumului și modului de valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 92 din 2020 (519,8 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 91 din 2020 privind aprobarea listelor cu prețul de referință stabilit în funcție de specii sau grupe de specii, sortimente, gradul de accesibilitate și natura produsului, pentru materialul lemnos

  Hotărârea nr. 91 din 2020 (2,6 MiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 90 din 2020 privind mandatarea reprezentantului Comunei Slimnic, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu” și desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Comunei în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu”

  Hotărârea nr. 90 din 2020 (830,3 KiB, 3 hits)

HOTĂRÂREA nr. 89 din 2020 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 89 din 2020 (252,6 KiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 88 din 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 88 din 2020 (1,4 MiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 87 din 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 87 din 2020 (450,8 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 86 din 2020 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 86 din 2020 (354,6 KiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 85 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 85 din 2020 (2,3 MiB, 3 hits)

HOTĂRÂREA NR. 84 din 2020 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 84 din 2020 (257,7 KiB, 3 hits)

HOTĂRÂREA NR. 83 din 2020 privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. al comunei Slimnic nr. 19/2020

  Hotărârea nr. 83 din 2020 (783,0 KiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 82 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 82 din 2020 (1,8 MiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 81 din 2020 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 81 din 2020 (259,1 KiB, 5 hits)

HOTĂRÂREA NR. 80 din 2020 privind modul de valorificare și stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 80 din 2020 (732,2 KiB, 28 hits)

HOTĂRÂREA NR. 79 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna august 2020

  Hotărârea nr. 79 din 2020 (473,3 KiB, 26 hits)

HOTĂRÂREA NR. 78 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 78 din 2020 (3,2 MiB, 25 hits)

HOTĂRÂREA NR. 77 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință

  Hotărârea nr. 77 din 2020 (260,1 KiB, 23 hits)

HOTĂRÂREA NR. 76 din 2020 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor principale restante până la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrative-teritorială a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 76 din 2020 (2,8 MiB, 30 hits)

HOTĂRÂREA NR. 75 din 2020 privind modul de valorificare și stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 75 din 2020 (898,1 KiB, 34 hits)

HOTĂRÂREA NR. 74 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 74 din 2020 (1,1 MiB, 32 hits)

HOTĂRÂREA NR. 73 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna iulie 2020

  Hotărârea nr. 73 din 2020 (695,7 KiB, 25 hits)

HOTĂRÂREA NR. 72 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință

  Hotărârea nr. 72 din 2020 (258,8 KiB, 23 hits)

HOTĂRÂREA nr. 71 din 2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Slimnic și ASOCIAȚIA MEDICAL CREȘTINĂ LUKAS SPITAL LASLEA – Centrul Medical de Recuperare și Îngrijiri Paliative

  Hotărârea nr. 71 din 2020 (1,3 MiB, 41 hits)

HOTĂRÂREA NR. 70 din 2020 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul II 2020

  Hotărârea nr. 70 din 2020 (625,8 KiB, 24 hits)

HOTĂRÂREA NR. 69 din 2020 privind modul de valorificare și stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 69 din 2020 (908,3 KiB, 28 hits)

HOTĂRÂREA NR. 68 din 2020 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității, nonprofit de interes general

  Hotărârea nr. 68 din 2020 (822,6 KiB, 25 hits)

HOTĂRÂREA NR. 67 din 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investiții ”Modernizare și dotare Dispensar Uman” din localitatea Slimnic, conform documentației tehnice întocmită în cadrul Proiectului nr. 32/2018 de către RO CADPLAN SRL – D -faza DALI-

  Hotărârea nr. 67 din 2020 (731,0 KiB, 34 hits)

HOTĂRÂREA NR. 66 din 2020 privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare” al comunei Slimnic, domnului profesor Bothar Giusseppe

  Hotărârea nr. 66 din 2020 (358,7 KiB, 23 hits)

HOTĂRÂREA NR. 65 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 65 din 2020 (1,9 MiB, 24 hits)

HOTĂRÂREA NR. 64 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna iunie 2020

  Hotărârea nr. 64 din 2020 (489,9 KiB, 30 hits)

HOTĂRÂREA NR. 63 din 2020 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 63 din 2020 (260,1 KiB, 24 hits)

HOTĂRÂREA NR. 62 din 2020 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Slimnic, județul Sibiu

  Hotărârea nr. 62 din 2020 (5,5 MiB, 70 hits)

HOTĂRÂREA NR. 61 din 2020 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Slimnic pentru anul 2020

  Hotărârea nr. 61 din 2020 (19,6 MiB, 68 hits)

HOTĂRÂREA NR. 60 din 2020 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiul de Fundamentare, Studiul de Oportunitate și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și stației de sortare Cisnădie”, precum și mandatarea primarului comunei Slimnic ca reprezentant al comunei Slimnic în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și stației de sortare Cisnădie”

  Hotărârea nr. 60 din 2020 (1,1 MiB, 50 hits)

HOTĂRÂREA NR. 59 din 2020 privind modul de valorificare și stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 59 din 2020 (702,9 KiB, 51 hits)

HOTĂRÂREA NR. 58 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 58 din 2020 (3,0 MiB, 62 hits)

HOTĂRÂREA NR. 57 din 2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă

  Hotărârea nr. 57 din 2020 (2,8 MiB, 68 hits)

HOTĂRÂREA NR. 56 din 2020 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție emisă de FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN S.A. pentru investiția CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL

  Hotărârea nr. 56 din 2020 (589,9 KiB, 58 hits)

HOTĂRÂREA NR. 55 din 2020 privind stabilirea redevenței pentru cabinetul medical, situat în comuna Slimnic, localitatea Ruși, nr. 389, concesionat de medical de familie Sorea Felicia

  Hotărârea nr. 55 din 2020 (502,4 KiB, 46 hits)

HOTĂRÂREA NR. 54 din 2020 privind acordarea unui mandat special domnului primar Șurean Ioan, reprezentantul comunei Slimnic în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă” Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru APĂ CANAL SIBIU SA

  Hotărârea nr. 54 din 2020 (891,1 KiB, 56 hits)

HOTĂRÂREA NR. 53 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna mai 2020

  Hotărârea nr. 53 din 2020 (504,9 KiB, 59 hits)

HOTĂRÂREA NR. 52 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință

  Hotărârea nr. 52 din 2020 (269,5 KiB, 56 hits)

HOTĂRÂREA NR. 51 din 2020 privind aprobarea prelungirii prin act adițional, a duratei contractului de închiriere nr. CR 2371 SA din 18.11.2010 ce are ca obiect închirierea unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 51 din 2020 (543,6 KiB, 53 hits)

HOTĂRÂREA NR. 50 din 2020 privind aprobarea prelungirii prin act adițional, a duratei contractelor de închiriere nr. 1620/2000 și 2061/2000 ce au ca obiect închirierea unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 50 din 2020 (503,2 KiB, 52 hits)

HOTĂRÂREA NR. 49 din 2020 privind modul de valorificare și stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 49 din 2020 (957,4 KiB, 57 hits)

HOTĂRÂREA NR. 48 din 2020 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Slimnic, în semestrul II al anului școlar 2019-2020

  Hotărârea nr. 48 din 2020 (563,6 KiB, 60 hits)

HOTĂRÂREA NR. 47 din 2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Slimnic, județul Sibiu, a imobilului -teren și construții- înscris în CF Slimnic nr. 103215 nr. cad. 103215

  Hotărârea nr. 47 din 2020 (730,3 KiB, 66 hits)

HOTĂRÂREA NR. 46 din 2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului precum și a serviciilor publice de interes local

  Hotărârea nr. 46 din 2020 (1,3 MiB, 66 hits)

HOTĂRÂREA NR. 45 din 2020 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul I 2020

  Hotărârea nr. 45 din 2020 (627,0 KiB, 63 hits)

HOTĂRÂREA NR. 44 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna aprilie 2020

  Hotărârea nr. 44 din 2020 (500,7 KiB, 55 hits)

HOTĂRÂREA NR. 43 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 43 din 2020 (1,5 MiB, 55 hits)

HOTĂRÂREA NR. 42 din 2020 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 42 din 2020 (264,3 KiB, 53 hits)

HOTĂRÂREA NR. 41 din 2020 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile pe anul 2020

  Hotărârea nr. 41 din 2020 (824,3 KiB, 94 hits)

HOTĂRÂREA NR. 40 din 2020 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru familia domnului Tărchilă Cornel domiciliat în Slimnic, str. Lungă, nr. 123

  Hotărârea nr. 40 din 2020 (524,0 KiB, 92 hits)

HOTĂRÂREA NR. 39 din 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021

  Hotărârea nr. 39 din 2020 (9,6 MiB, 98 hits)

HOTĂRÂREA NR. 38 din 2020 privind modul de valorificare și stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 38 din 2020 (1,1 MiB, 92 hits)

HOTĂRÂREA NR. 37 din 2020 privind mandatarea primarului comunei Slimnic ca reprezentant al comunei Slimnic în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară ”ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la ”Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr. 290/27.03.2019”

  Hotărârea nr. 37 din 2020 (783,2 KiB, 90 hits)

HOTĂRÂREA NR. 36 din 2020 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și stației de sortare Cisnădie”

  Hotărârea nr. 36 din 2020 (926,9 KiB, 82 hits)

HOTĂRÂREA NR. 35 din 2020 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 35 din 2020 (500,2 KiB, 93 hits)

HOTĂRÂREA NR. 34 din 2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Slimnic pentru anul 2020

  Hotărârea nr. 34 din 2020 (5,1 MiB, 98 hits)

HOTĂRÂREA NR. 33 din 2020 privind aprobarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Slimnic și a serviciilor publice de interes local

  Hotărârea nr. 33 din 2020 (1,1 MiB, 92 hits)

HOTĂRÂREA NR. 32 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna martie 2020

  Hotărârea nr. 32 din 2020 (491,5 KiB, 90 hits)

HOTĂRÂREA NR. 31 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 31 din 2020 (674,6 KiB, 93 hits)

HOTĂRÂREA NR. 30 din 2020 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 30 din 2020 (272,0 KiB, 89 hits)

HOTĂRÂREA NR. 29 din 2020 privind prelungirea perioadei de tragere a împrumutului contractat de la CEC BANK SA Sucursala Sibiu în baza contractului de credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr. RQ19124564034545/40 din 11.12.2019

  Hotărârea nr. 29 din 2020 (530,5 KiB, 93 hits)

HOTĂRÂREA NR. 28 din 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Slimnic, județul Sibiu

  Hotărârea nr. 28 din 2020 (18,8 MiB, 96 hits)

HOTĂRÂREA NR. 27 din 2020 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 27 din 2020 (273,6 KiB, 81 hits)

HOTĂRÂREA NR. 26 din 2020 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului, la cererea domnului Hanea Nicolae

  Hotărârea nr. 26 din 2020 (476,3 KiB, 101 hits)

HOTĂRÂREA NR. 25 din 2020 privind mandatarea primarului comunei Slimnic ca reprezentant al comunei Slimnic în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 8 la ”Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016

  Hotărârea nr. 25 din 2020 (832,4 KiB, 103 hits)

HOTĂRÂREA NR. 24 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna februarie 2020

  Hotărârea nr. 24 din 2020 (499,1 KiB, 100 hits)

HOTĂRÂREA NR. 23 din 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 23 din 2020 (2,2 MiB, 107 hits)

HOTĂRÂREA NR. 22 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință

  Hotărârea nr. 22 din 2020 (275,9 KiB, 95 hits)

HOTĂRÂREA NR. 21 din 2020 privind modul de valorificare și stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 21 din 2020 (689,1 KiB, 105 hits)

HOTĂRÂREA NR. 20 din 2020 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV 2019

  Hotărârea nr. 20 din 2020 (639,5 KiB, 97 hits)

HOTĂRÂREA NR. 19 din 2020 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020, după aprobarea bugetului

  Hotărârea nr. 19 din 2020 (2,3 MiB, 110 hits)

HOTĂRÂREA NR. 18 din 2020 privind aprobarea bugetului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Construire grădiniță cu program normal” în localitatea Slimnic, județul Sibiu

  Hotărârea nr. 18 din 2020 (2,7 MiB, 105 hits)

HOTĂRÂREA NR. 17 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna ianuarie 2020

  Hotărârea nr. 17 din 2020 (486,1 KiB, 105 hits)

HOTÂRÂREA NR. 16 din 2020 privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Slimnic și serviciilor publice de interes local

  Hotărârea nr. 16 din 2020 (1,3 MiB, 102 hits)

HOTĂRÂREA NR. 15 din 2020 privind aprobarea bugetului consolidate al comunei Slimnic pe anul 2020

  Hotărârea nr. 15 din 2020 (14,4 MiB, 116 hits)

HOTĂRÂREA NR. 14 din 2020 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 14 din 2020 (268,5 KiB, 96 hits)

HOTĂRÂREA NR. 13 din 2020 privind stabilirea redevenței pentru cabinetul medical situat în localitatea Slimnic, str. Principală, nr. 8, concesionat de medical de familie Pîrjol Carmen

  Hotărârea nr. 13 din 2020 (484,8 KiB, 117 hits)

HOTĂRÂREA NR. 12 din 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Slimnic pentru anul școlar 2020-2021

  Hotărârea nr. 12 din 2020 (503,7 KiB, 110 hits)

HOTĂRÂREA NR. 11 din 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Slimnic și al serviciilor publice subordinate

  Hotărârea nr. 11 din 2020 (2,7 MiB, 126 hits)

HOTĂRÂREA NR. 10 din 2020 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

  Hotărârea nr. 10 din 2020 (914,3 KiB, 105 hits)

HOTĂRÂREA NR. 9 din 2020 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe precum și declasarea și casarea unor obiecte de inventar din patrimonial comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 9 din 2020 (4,0 MiB, 116 hits)

HOTĂRÂREA NR. 8 din 2020 privind stabilirea prețului de închiriere a suprafețelor de pășuni proprietate privată a comunei Slimnic pentru anul 2020

  Hotărârea nr. 8 din 2020 (1,0 MiB, 117 hits)

HOTĂRÂREA NR. 7 din 2020 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 7 din 2020 (10,0 MiB, 109 hits)

HOTĂRÂREA NR. 6 din 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna decembrie 2019

  Hotărârea nr. 6 din 2020 (486,7 KiB, 105 hits)

HOTĂRÂREA NR. 5 din 2020 privind delegarea președintelui de ședință

  Hotărârea nr. 5 din 2020 (263,2 KiB, 119 hits)

HOTĂRÂREA NR. 4 din 2020 privind aprobarea modificării valorii Pachetului de servicii de salubrizare de bază (PSSB) începând cu data de 01.01.2020

  Hotărârea nr. 4 din 2020 (512,7 KiB, 108 hits)

HOTÂRÂREA NR. 3 din 2020 privind acoperirea temporară a golurilor de casă în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Slimnic, pentru anul 2020, din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

  Hotărârea nr. 3 din 2020 (400,7 KiB, 96 hits)

HOTĂRÂREA NR. 2 din 2020 privind acopeririea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul anilor precedenți

  Hotărârea nr. 2 din 2020 (411,4 KiB, 104 hits)

HOTĂRÂREA NR. 1 din 2020 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 1 din 2020 (270,7 KiB, 103 hits)

2019

HOTĂRÂREA NR. 110 din 2019 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 110 din 2019 (982,3 KiB, 111 hits)

HOTĂRÂREA NR. 109 din 2019 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 109 din 2019 (274,8 KiB, 119 hits)

HOTĂRÂREA NR. 108 din 2019 privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii în care a funcţionat Şcoala Generală din satul Ruşi nr.412, comuna Slimnic, judeţul Sibiu

  Hotărârea nr. 108 din 2019 (476,0 KiB, 122 hits)

HOTĂRÂREA NR. 107din 2019 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru trimestrul III 2019

  Hotărârea nr. 107 din 2019 (633,2 KiB, 125 hits)

HOTĂRÂREA NR. 106 din 2019  privind aprobarea contractării sub condiția suspensivă a intrării în vigoare numai după emiterea avizului favorabil de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a unui credit de la CEC BANK SA Sucursala Sibiu, în valoare de 600.000 lei si garantarea acestuia

  Hotărârea nr. 106 din 2019 (15,7 MiB, 122 hits)

HOTĂRÂREA NR. 105 din 2019 privind mandatarea primarului comunei Slimnic ca reprezentant al comunei Slimnic în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 7 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016

  Hotărârea nr. 105 din 2019 (2,4 MiB, 123 hits)

HOTĂRÂREA NR. 104 din 2019 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020

  Hotărârea nr. 104 din 2019 (2,3 MiB, 112 hits)

HOTĂRÂREA NR. 103 din 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Slimnic, județul Sibiu

  Hotărârea nr. 103 din 2019 (18,3 MiB, 130 hits)

HOTĂRÂREA NR. 102 din 2019 privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar din comuna Slimnic

  Hotărârea nr. 102 din 2019 (540,7 KiB, 101 hits)

HOTÂRÂREA NR. 101 din 2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna noiembrie 2019

  Hotărârea nr. 101 din 2019 (506,5 KiB, 114 hits)

HOTĂRÂREA NR. 100 din 2019 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 100 din 2019 (2,6 MiB, 117 hits)

HOTĂRÂREA NR. 99 din 2019 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 99 din 2019 (255,3 KiB, 98 hits)

HOTĂRÂREA NR. 98 din 2019 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie emisă de FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL  – IFN. S.A. pentru investiţia CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL

  Hotărârea nr. 98 din 2019 (591,2 KiB, 113 hits)

HOTĂRÂREA NR. 97 din 2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna octombrie 2019

  Hotărârea nr. 97 din 2019 (511,9 KiB, 123 hits)

HOTĂRÂREA NR. 96 din 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotărârea nr. 96 din 2016 (264,9 KiB, 115 hits)

HOTĂRÂREA NR. 95 din 2019 privind modificarea şi completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  privat al comunei Slimnic, judeţul Sibiu”

  Hotărârea nr. 95 din 2019 (727,0 KiB, 138 hits)

HOTĂRÂREA NR. 94 din 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

  Hotărârea nr. 94 din 2019 (508,7 KiB, 128 hits)

HOTĂRÂREA NR. 93 din 2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 93 din 2019 (547,4 KiB, 112 hits)

HOTĂRÂREA NR. 92 din 2019 privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. Slimnic nr. 51/2019

  Hotărârea nr. 92 din 2019 (791,4 KiB, 113 hits)

HOTĂRÂREA NR. 91 din 2019 privind aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică a gospodăriilor locuite de familii ce reprezintă  cazuri sociale

  Hotărârea nr. 91 din 2019 (631,7 KiB, 113 hits)

HOTĂRÂREA NR. 90 din 2019 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 600.000 lei

  Hotărârea nr. 90 din 2019 (988,5 KiB, 124 hits)

HOTĂRÂREA NR. 89 din 2019 privind aprobarea, pentru anul 2020, a volumului şi modului de valorificare al masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 89 din 2019 (553,7 KiB, 107 hits)

HOTĂRÂREA NR. 88 din 2019 privind aprobarea listelor cu  prețurile de referință pentru materialului lemnos stabilit în funcție de specii sau grupe de specii, sortimente, gradul de accesibilitate şi de natura produsului

  Hotărârea nr. 88 din 2019 (3,2 MiB, 113 hits)

HOTĂRÂREA NR. 87 din 2019 privind modul de valorificare şi stabilirea preţului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 87 din 2019 (1,0 MiB, 122 hits)

HOTĂRÂREA NR. 86 din 2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna august 2019

  Hotărârea nr. 86 din 2019 (506,4 KiB, 105 hits)

HOTĂRÂREA NR. 85 din 2019 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 85 din 2019 (2,2 MiB, 119 hits)

HOTĂRÂREA NR. 84 din 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotărârea nr. 84 din 2019 (251,3 KiB, 117 hits)

HOTĂRÂREA NR. 83 din 2019 privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. Slimnic nr. 51/2019

  Hotărârea nr. 83 din 2019 (804,0 KiB, 107 hits)

HOTĂRÂREA NR. 82 din 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Slimnic precum și a serviciilor publice de interes local

  Hotărârea nr. 82 din 2019 (1,3 MiB, 122 hits)

HOTĂRÂREA NR. 81 din 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale către Grupul de Acţiune Locală-Asociaţia Țara Secaşelor Alba-Sibiu

  Hotărârea nr. 81 din 2019 (515,2 KiB, 117 hits)

HOTĂRÂREA NR. 80 din 2019 privind modul de valorificare şi stabilirea preţului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 80 din 2019 (746,1 KiB, 119 hits)

HOTĂRÂREA NR. 79 din 2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna august 2019

  Hotărârea nr. 79 din 2019 (504,5 KiB, 116 hits)

HOTĂRÂREA NR. 78 din 2019 privind exprimarea acordului pentru scoaterea din circuitul agricol a unor suprafeţe de teren agricol situate în extravilanul localităţii Slimnic, comuna Slimnic, judeţul Sibiu pentru realizarea obiectivului „Construire staţie de bază pentru servicii de telefonie mobilă şi branşament electric” de către beneficiarul SC RCS-RDS SA

  Hotărârea nr. 78 din 2019 (555,8 KiB, 119 hits)

HOTĂRÂREA NR. 77 din 2019 privind înlocuirea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 63/2019 privind aprobarea bugetului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Construire grădiniţă cu program normal” în localitatea Slimnic, judeţul Sibiu

  Hotărârea nr. 77 din 2019 (1,7 MiB, 139 hits)

HOTĂRÂREA NR. 76 din 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotărârea nr. 76 din 2019 (252,9 KiB, 125 hits)