HOTĂRÂREA NR. 110 din 2019 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 110 din 2019 (982,3 KiB, 2 hits)

HOTĂRÂREA NR. 109 din 2019 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 109 din 2019 (274,8 KiB, 1 hits)

HOTĂRÂREA NR. 108 din 2019 privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii în care a funcţionat Şcoala Generală din satul Ruşi nr.412, comuna Slimnic, judeţul Sibiu

  Hotărârea nr. 108 din 2019 (476,0 KiB, 1 hits)

HOTĂRÂREA NR. 107din 2019 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru trimestrul III 2019

  Hotărârea nr. 107 din 2019 (633,2 KiB, 1 hits)

HOTĂRÂREA NR. 106 din 2019  privind aprobarea contractării sub condiția suspensivă a intrării în vigoare numai după emiterea avizului favorabil de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a unui credit de la CEC BANK SA Sucursala Sibiu, în valoare de 600.000 lei si garantarea acestuia

  Hotărârea nr. 106 din 2019 (15,7 MiB, 2 hits)

HOTĂRÂREA NR. 105 din 2019 privind mandatarea primarului comunei Slimnic ca reprezentant al comunei Slimnic în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 7 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016

  Hotărârea nr. 105 din 2019 (2,4 MiB, 1 hits)

HOTĂRÂREA NR. 104 din 2019 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020

  Hotărârea nr. 104 din 2019 (2,3 MiB, 1 hits)

HOTĂRÂREA NR. 103 din 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Slimnic, județul Sibiu

  Hotărârea nr. 103 din 2019 (18,3 MiB, 1 hits)

HOTĂRÂREA NR. 102 din 2019 privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar din comuna Slimnic

  Hotărârea nr. 102 din 2019 (540,7 KiB, 1 hits)

HOTÂRÂREA NR. 101 din 2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna noiembrie 2019

  Hotărârea nr. 101 din 2019 (506,5 KiB, 1 hits)

HOTĂRÂREA NR. 100 din 2019 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 100 din 2019 (2,6 MiB, 1 hits)

HOTĂRÂREA NR. 99 din 2019 privind alegerea președintelui de sedință

  Hotărârea nr. 99 din 2019 (255,3 KiB, 2 hits)

HOTĂRÂREA NR. 98 din 2019 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie emisă de FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL  – IFN. S.A. pentru investiţia CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL

  Hotărârea nr. 98 din 2019 (591,2 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 97 din 2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna octombrie 2019

  Hotărârea nr. 97 din 2019 (511,9 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 96 din 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotărârea nr. 96 din 2016 (264,9 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 95 din 2019 privind modificarea şi completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  privat al comunei Slimnic, judeţul Sibiu”

  Hotărârea nr. 95 din 2019 (727,0 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 94 din 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

  Hotărârea nr. 94 din 2019 (508,7 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 93 din 2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 93 din 2019 (547,4 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 92 din 2019 privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. Slimnic nr. 51/2019

  Hotărârea nr. 92 din 2019 (791,4 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 91 din 2019 privind aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică a gospodăriilor locuite de familii ce reprezintă  cazuri sociale

  Hotărârea nr. 91 din 2019 (631,7 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 90 din 2019 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 600.000 lei

  Hotărârea nr. 90 din 2019 (988,5 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 89 din 2019 privind aprobarea, pentru anul 2020, a volumului şi modului de valorificare al masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 89 din 2019 (553,7 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 88 din 2019 privind aprobarea listelor cu  prețurile de referință pentru materialului lemnos stabilit în funcție de specii sau grupe de specii, sortimente, gradul de accesibilitate şi de natura produsului

  Hotărârea nr. 88 din 2019 (3,2 MiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 87 din 2019 privind modul de valorificare şi stabilirea preţului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 87 din 2019 (1,0 MiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 86 din 2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna august 2019

  Hotărârea nr. 86 din 2019 (506,4 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 85 din 2019 privind rectificarea bugetului general al comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 85 din 2019 (2,2 MiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 84 din 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotărârea nr. 84 din 2019 (251,3 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 83 din 2019 privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. Slimnic nr. 51/2019

  Hotărârea nr. 83 din 2019 (804,0 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 82 din 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Slimnic precum și a serviciilor publice de interes local

  Hotărârea nr. 82 din 2019 (1,3 MiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 81 din 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale către Grupul de Acţiune Locală-Asociaţia Țara Secaşelor Alba-Sibiu

  Hotărârea nr. 81 din 2019 (515,2 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 80 din 2019 privind modul de valorificare şi stabilirea preţului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Slimnic

  Hotărârea nr. 80 din 2019 (746,1 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 79 din 2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Slimnic, pentru luna august 2019

  Hotărârea nr. 79 din 2019 (504,5 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 78 din 2019 privind exprimarea acordului pentru scoaterea din circuitul agricol a unor suprafeţe de teren agricol situate în extravilanul localităţii Slimnic, comuna Slimnic, judeţul Sibiu pentru realizarea obiectivului „Construire staţie de bază pentru servicii de telefonie mobilă şi branşament electric” de către beneficiarul SC RCS-RDS SA

  Hotărârea nr. 78 din 2019 (555,8 KiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 77 din 2019 privind înlocuirea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 63/2019 privind aprobarea bugetului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Construire grădiniţă cu program normal” în localitatea Slimnic, judeţul Sibiu

  Hotărârea nr. 77 din 2019 (1,7 MiB, 4 hits)

HOTĂRÂREA NR. 76 din 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotărârea nr. 76 din 2019 (252,9 KiB, 4 hits)