S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru PUZ CONSTRUIRE FERMĂ ZOOTEHNICĂ, ABATOR ŞI ANEXE DESTINATE PERSONALULUI, initiat de S.C. CRYBAD CONSTRUCT COMPANY S.R.L. prin Badeca Cristian, pe amplasamentul situat in intravilanul comunei Slimnic, Trup Intravilan Parc Fotovoltaic, identificat prin CF nr. 101013 – Slimnic, Parcela 4922/1/2.

Consultarea primei versiuni, comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul Primariei Slimnic, str.Principală, nr.6, tel.0269856101, sau e-mail la primariaslimnic@yahoo.com, zilnic intre orele 8:00 – 16:00, si la sediul initiatorului, in Bucureşti, Sector 2, Str. Dobroieşti, nr.25P, contact Arh. Roşca Marius tel.0740026407.

Responsabil cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi a solicitărilor de emitere a acordurilor de mediu, reprezentant al Primăriei Comunei Slimnic, jud.Sibiu,
Arh.Pleşca Cristin

  Anunț demarare procedură informare (71,7 KiB, 287 hits)

  PARTE DESENATA - PUZ CRYBAD CONSTRUCT COMPANY (1,9 MiB, 363 hits)

  PARTE SCRISA - PUZ CRYBAD CONSTRUCT COMPANY (1,8 MiB, 325 hits)