În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Slimnic aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat Proiectul de Hotărâre privind amplasarea unor indicatoare pe raza localității Slimnic, comuna Slimnic, județul Sibiu, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Slimnic

  ANUNȚ - Proiect de Hotărâre privind amplasarea unor indicatoare pe raza localității Slimnic, com Slimnic (1,4 MiB, 5 hits)


  ANUNT DE PARTICIPARE (757,3 KiB, 52 hits)

  REGULAMENT FINANTARI NERAMBURSABILE (9,2 MiB, 51 hits)

  anexa 1 (15,6 KiB, 43 hits)

  anexa 2 (19,0 KiB, 44 hits)

  anexa 3 (14,8 KiB, 44 hits)

  anexa 4 (18,9 KiB, 48 hits)

  anexa 5 (14,6 KiB, 52 hits)

  anexa 6 (14,8 KiB, 49 hits)

  anexa 7 (17,3 KiB, 46 hits)

  anexa 8 (14,5 KiB, 43 hits)


În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Slimnic aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea ”Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Slimnic”, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Slimnic și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor” care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Slimnic.

  ANUNȚ - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulementului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local (11,2 MiB, 65 hits)

  ANUNȚ - Proiect de Hotărâre (3,9 MiB, 68 hits)

  ANUNȚ - Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale an 2022 (9,9 MiB, 97 hits)

  Raport privind transparența decizională pe perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 (93,6 KiB, 76 hits)

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Slimnic aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al comunei Slimnic pe anul 2021, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Slimnic

  Proiect Buget Local pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 (10,7 MiB, 74 hits)

  ANUNT (329,1 KiB, 78 hits)

 

  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020 (10,3 MiB, 301 hits)

  Anunt propunere spre dezbatere publică a Proiectului privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (331,3 KiB, 234 hits)

  Proiect de buget local pe anul 2019 (13,3 MiB, 318 hits)

  Program privind finantarea nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit anul 2019 (4,8 MiB, 241 hits)

  Program privind finantarea nerambursabila din fonduri publice alocate pt activitati non-profit de interes local al comunei Slimnic (6,1 MiB, 457 hits)

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă