ANUNȚ - Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale an 2022 (9,9 MiB, 14 hits)

  Raport privind transparența decizională pe perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 (93,6 KiB, 8 hits)

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Slimnic aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al comunei Slimnic pe anul 2021, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Slimnic

  Proiect Buget Local pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 (10,7 MiB, 12 hits)

  ANUNT (329,1 KiB, 9 hits)

 

  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020 (10,3 MiB, 227 hits)

  Anunt propunere spre dezbatere publică a Proiectului privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (331,3 KiB, 185 hits)

  Proiect de buget local pe anul 2019 (13,3 MiB, 229 hits)

  Program privind finantarea nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit anul 2019 (4,8 MiB, 197 hits)

  Program privind finantarea nerambursabila din fonduri publice alocate pt activitati non-profit de interes local al comunei Slimnic (6,1 MiB, 348 hits)

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă